Les symboles mathématiques en markdown

lettres grecques

Symboles code
\(\alpha\) \alpha
\(A\) A
\(\beta\) \beta
\(\gamma\) \gammma
\(\Gamma\) \Gamma
\(\pi\) \pi
\(\Pi\) \Pi
\(\phi\) \phi
\(\Phi\) \Phi
\(\varphi\) \varphi
\(\theta\) \theta

opérateurs

Symboles code
\(\cos\) \cos
\(\sin\) \sin
\(\lim\) \lim
\(\exp\) \exp
\(\to\) \to
\(\infty\) \infty
\(\equiv\) \equiv
\(\bmod\) \bmod
\(\times\) \times

puissances et indices

Symboles code
\(k_{n+1}\) k_{n+1}
\(n^2\) n^2
\(k_n^2\) k_n^2

fractions et binômes

Symboles code
\(\frac{n!}{k!(n-k)!}\) \frac{n!}{k!(n-k)!}
\(\binom{n}{k}\) \binom{n}{k}
\(\frac{\frac{x}{1}}{x - y}\) \frac{\frac{x}{1}}{x - y}
\(^3/_7\) ^3/_7

racines

Symboles code
\(\sqrt{k}\) \sqrt{k}
\(\sqrt[n]{k}\) \sqrt[n]{k}

sommes et intégrales

Symboles code
\(\sum_{i=1}^{10} t_i\) \sum_{i=1}^{10} t_i
\(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\) \int_0^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x
\(\sum\) \sum
\(\prod\) \prod
\(\coprod\) \coprod
\(\bigoplus\) \bigoplus
\(\bigotimes\) \bigotimes
\(\bigodot\) \bigodot
\(\bigcup\) \bigcup
\(\bigcap\) \bigcap
\(\biguplus\) \biguplus
\(\bigsqcup\) \bigsqcup
\(\bigvee\) \bigvee
\(\bigwedge\) \bigwedge
\(\int\) \int
\(\oint\) \oint
\(\iint\) \iint
\(\iiint\) \iiint
\(\idotsint\) \idotsint
\(\sum_{\substack{0<i<m\0<j<n}} P(i, j)\) $\sum_{\substack{0&lt;i&lt;m\0&lt;j&lt;n}} P(i, j)$
\(\int\limits_a^b\) \int\limits_a^b
Symboles code
$aa^{\prime}$ |a' a^{\prime}`
\(a’’\) a’’
\(hat{a}\) hat{a}
\(\bar{a}\) \bar{a}
\(\grave{a}\) \grave{a}
\(\acute{a}\) \acute{a}
\(\dot{a}\) \dot{a}
\(ddot{a}\) ddot{a}
\(\not{a}\) \not{a}
\(\mathring{a}\) \mathring{a}
\(\overrightarrow{AB}\) \overrightarrow{AB}
\(\overleftarrow{AB}\) \overleftarrow{AB}
\(a’’’\) a’’’
\(\overline{aaa}\) \overline{aaa}
\(\check{a}\) \check{a}
\(\vec{a}\) \vec{a}
\(\underline{a}\) \underline{a}
\(\color{red}x\) \color{red}x
\(\pm\) \pm
\(\mp\) \mp
\(\int y \mathrm{d}x\) \int y \mathrm{d}
\,
\:
\;
\(\int y\, \mathrm{d}x\) \int y\, \mathrm{d}x
\(\dots\) \dots
\(\ldots\) \ldots
\(\cdots\) \cdots
\(\vdots\) \vdots
\(\ddots\) \ddots

parenthèses, crochets et autres

Symboles code
\((a)\) (a)
\([a]\) [a]
\({a}\) {a}
\(\langle f \rangle\) \langle f \rangle
\(\lfloor f \rfloor\) \lfloor f \rfloor
\(\lceil f \rceil\) \lceil f \rceil
\(\ulcorner f \urcorner\) \ulcorner f \urcorner